Trädfallning

Privatpersoner som företag och bostadsrättsföreningar.

Vi på 21 multiservice utför trädfällning i hela Stockholm. Inget träd är för stort eller för svårt. Vi är certifierade och väl utbildade att ta ner avancerade träd som är svåråtkomligt eller ligger känsligt till nära en byggnad. Är det för riskabelt att ta ner trädet helt så utför vi sektionsfällning. Med det menas att vi tar ner trädet bit för bit. Vi tar inga risker.

När vi jobbar är vi noga med för- och efterarbetet.

Planering, fällning och bortforsling. Vi lämnar inga spår efter oss. Vill ni behålla vedet så travar vi upp det på lämplig plats och skär upp i storlekar ni vill ha.