PERSONAL

Personal

Lokalvårdarna är den allra viktigaste resursen i vårt företag. Vi väljer dem noggrant via personliga intervjuer och är särskilt måna om att de skall ha servicekänsla. Erfarenhet är självklart ett plus när man söker arbete hos oss. Vi anser även att den oerfarne kan vara väl värd att satsa på om personen i fråga har en gedigen känsla för service.

Vår personal vistas i våra kunders lokaler under såväl som sin efter arbetstid. Ett självklart krav från våra kunder är därför säkerhet, Vi erbjuder säkerhet i form av:

Komplett företagsförsäkring 

Välinformerad personal med tystnadsplikt 

Specialdesignade arbetskläder med vår logotyp som bärs av samtliga anställda. 

Ovanstående rutiner är standard och omfattar samtliga kunder. Vi är även vana vid att tillmötesgå ännu starkare säkerhetskrav och arbetar alltid i strävan efter att tillmötesgå våra kunder med 110 % när det gäller säkerhetsfrågor.