KVALITET & MILJÖ

Målsättning

21 Multiservice Företag skall vara en ledande miljöpartner för våra kunder med miljöanpassade städmetoder och material.
21 Multiservice Företag vinnlägger sig om att utveckla ett nära samarbete med leverantörer av städmaterial och kemikalier.
21 Multiservice Företag verkar för en bättre miljö i alla sammanhang och miljöarbetet bedrivs aktivt inom företaget.

Miljövänliga Produkter

I första hand används microfibermaterial i städarbetet. I andra används så miljövänliga produkter som möjligt varvid refillsystem används.
Kasserade flaskor, dunkar, emballage, etc. returneras till leverantören för återvinning.

Kontor administration

I alla sammanhang används miljöklassat papper och förbrukningsmaterial.
Återvinningsstationer används för sortering av avfall, papper, mm.

Återvinning

Allt städmaterial som svabbar, moppar, trasor, etc. maskintvättas med miljöklassade tvättmedel.

Miljöfarligt Avfall

Miljöfarligt avfall transporteras till Städgrossimporten som vidarebefordrar detta till destruktionsanläggning.

Kontroll/Uppföljning

Miljöarbetet bedrivs av härför utsedd miljöansvarig medarbetare som tillsammans med VD utför kontroller och föreslår förbättringsåtgärder.