Trädgårdsskötsel

Trädgårdsskötsel

När våren är i antågande  är det daga för trädgårdsskötsel m m , en god ide är att se över vad behovet är. 

• Vi vänder oss till både till företag. Organisationer, Föreningar och Villaägare.

• Vi sköker trädgårdsservice till våra kunder i hela Stor-Stockholm 

• Vi utför bland annat. Beskäring, omplantering av rabatter, plantering av träd och buskar, gräsklippring, m m, ni har önskemälen vi utanför dem. 

Vat av Serviceavtal

Vi utför trädgårdsskötseln utifrån era specifika instruktioner.

Årsavtal – Utöver trädgärdsskötölseln enligt ovan ingär även vinterundehåll av området.